Szkolenie 6. Dzień Mazowieckiego Inżyniera Budownictwa (2022-01-27)
Dzień Mazowieckiego Inżyniera Budownictwa

Spotkanie projektantów, instalatorów, przedstawicieli energetyki, firm wykonawczych, osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, podmiotów sprawujących nadzór i kontrolę w energetyce i budownictwie w ramach najważniejszej prezentacji produktów i rozwiązań z obszaru elektrotechniki, elektryki i teletechniki na potrzeby budownictwa, przemysłu i energetyki w roku 2022.

10.00 – 10.20  Otwarcie Konferencji – Roman Lulis, Przewodniczący Rady MOIIB

10.20 – 10.40  Wyzwania jakie stawiają nowe technologie i cyfryzacja przed inżynierami budownictwa – Mieczysław Grodzki z-ca Przewodniczącego Rady

10.40 – 11.20  Cyfryzacja procesu budowlanego – Małgorzata Getlich, Zastępca Dyrektora Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji, Ministerstwo Rozwoju Technologii, Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

11.20 – 11.50  Podpis elektroniczny w procesie budowlanym – dr inż. Tomasz Piotrowski, Przewodniczący Komisji ds. BIM i cyfryzacji w budownictwie MOIIB, Wydz. Inżynierii Lądowej PW

11.50 – 13.20  Przerwa na zwiedzanie Targów i bezpośrednie kontakty z firmami

13.20 – 14.00  Prace przy urządzeniach elektrycznych – Omówienie Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1210 – inż. Ireneusz Ruszel

14.00 – 14.30  Wymagania i zalecenia podczas prac związanych z użytkowaniem instalacji fotowoltaicznych 

14.30 – 14.50  Układy skojarzone: nowoczesne systemy generacji OZE w kontekście transformacji energetycznej ciepłownictwa i motoryzacji – Maciej Kowalski, GODNO S.A.

14.50 – 15.20  Budownictwo 4.0 – nowe możliwości, rozwiązania, przewidywane kierunki rozwoju – dr inż. Krzysztof Kaczorek, Wydz. Inżynierii Lądowej PW

15.20 – 15.40  Podsumowania Spotkania, sesja pytań i odpowiedzi

W dniach 26-28 stycznia w godzinach 10.00 - 14.00 na terenie targowym, czynny będzie punkt informacyjny MOIIB udzielający porad i konsultacji z zakresu tematyki elektryczno-sanitarnej i budowlanej.