Szkolenie 7. Obniżenie kosztów funkcjonowania budynków o różnym przeznaczeniu i charakterze (2022-01-27)

Szkolenie organizowane jest pod patronatem i we współpracy z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A. i Fundacją Poszanowania Energii

  9.30 – 10.15  Sprawdzanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia. Zakres wykonywania kontrola instalacji odbiorczych i okresowych zgodnie z PN-HD 60364- 6:2008 – inż. Ireneusz Ruszel

10.15 – 10.55  Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych – mgr inż. Andrzej Englert, Wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego SEP

10.55 – 11. 40  Sprawna ewakuacja - oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w przypadku   zagrożenia pożarem w inteligentnym budynku; wykorzystanie DialuxEvo w oparciu o dostępne rozwiązania rynkowe w ujęciu porównawczym dla  systemów monitorowania opraw rozproszonych i centralnych  – Sandra Wegner, Maciej Nowacki, TM Technologie 

11.40 – 12.05  Prezentacja firmowa

12.05 – 13.30  Przerwa na zapoznanie się z ofertą wystawców

13.30 – 14.10  Smart Building, Dyrektywa i wyposażenie w systemy sterowania, wskaźnik gotowości budynku do obsługi inteligentnych sieci (X-Tendo), rozwiązania  praktyczne (regulacja z prognozą) – dr inż. Jerzy Kwiatkowski, mgr inż. Adrian Chmielewski, NAPE S.A.

14.10 – 14.30  Instrumenty finansowe dla wsparcia inwestycji poprawienia efektywności  energetycznej w budynkach mieszkalnych

14.30 – 15.10  Oczyszczanie powietrza wewnątrz pomieszczeń z zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych – dr hab. inż. Anna Janicka, prof. Politechniki Wrocławskiej

15.10 – 15.30  Praktyczne aspekty użytkowania urządzeń do oczyszczania powietrza  – dr. hab. inż. Maciej Zajkowski prof. Politechniki Białostockiej