Szkolenie 1. Skuteczna instalacja odgromowa – kompendium wiedzy dla projektanta, inspektora nadzoru i osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie różnego rodzaju budynków i ich wyposażenia (2022-01-26)

Szkolenie organizowane jest pod patronatem i we współpracy z Polskim Komitetem Ochrony Odgromowej SEP 

Sesja I – 26 stycznia 2022 

Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne 

9.30 – 11.00  Zasady i wymagania dla instalacji odgromowej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych – prof. Grzegorz Masłowski, wiceprzewodniczący PKOO SEP i dr inż. Marek Łoboda, przewodniczący PKOO SEP

11.00 – 11.30  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz załącznik E.5.4.3.2 normy 62305-3 jako wytyczne projektowania układu uziomów instalacji odgromowej – mgr Robert Marciniak, CBM Technology

11.30 – 12.00  Skuteczna ochrona odgromowa budynku wyposażonego w instalację fotowoltaiczną – dr inż. Tomasz Maksimowicz, RST

12.00 – 13.30  przerwa 

13.30 – 14.30  Oszacowanie ryzyka, dobór odpowiednich środków jego redukcji – prof. Zdobysław Flisowski, honorowy przewodniczący PKOO SEP 

14.30 – 15.00  Projektowanie ochrony odgromowej instalacji fotowoltaicznych za pomocą programu Elko-Bis CAD 3.0 – Tadeusz Masłowski, ELKO-BIS

15.00 – 16.00  Jak prawidłowo dobrać środki ochrony, kontrola instalacji, studium przypadku; dyskusja z udziałem członków PKOO SEP z prezentacjami wybranych obiektów 

  • wymiarowanie stref ochrony odgromowe j – Tadeusz Masłowski 
  • instalowanie ograniczników przepięć – SPD, dr inż. Tomasz Maksimowicz, RST 
  • instalowanie uziomów ochrony odgromowej – mgr R. Marciniak, CBM Technology
UWAGA! 
W trakcie Targów istnieje możliwość sprawdzenia kwalifikacji (zdanie egzaminu SEP) na stanowisku eksploatacji E lub dozoru D, przed komisjami Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Specjalne krótkie, 60 minutowe szkolenia przypominające wiadomości + egzamin odbędą się 28 stycznia 2022 w sali nr B na I piętrze budynku EXPO XXI o godzinie 10.00 i 12.00
Szkolenie obejmować będzie następującą tematykę:

1) Oddziaływanie prądu na organizm człowieka. Pierwsza pomoc.
2) Środki ochrony przed porażeniem.
3) Pomiary elektryczne w pigułce.

Zapraszamy !

Koszt egzaminu (E lub D) 280 zł brutto.
Płatność przelewem na rachunek STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI, nr konta: 36 1020 1156 0000 7502 0007 5077 (należy okazać potwierdzenie przelewu)
Egzamin można opłacić również gotówką na miejscu przed egzaminem.