Szkolenie 3. Nowoczesne rozwiązania oświetleniowe w służbie samorządu, Sesja I (2022-01-26)

ŚWIATŁO I ELEKTROTECHNIKA DLA SAMORZĄDÓW - Sesja I

Spotkanie przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego poświęcone gospodarce energetycznej w zakresie oświetlenia, OZE i elektromobilności na terenie miast i gmin.

10.00 – 10.30 Otwarcie, Referat wprowadzający Jakie powinno być oświetlenie przestrzeni publicznej. Co należy wiedzieć aby otrzymać zadawalający efekt w zakresie oświetlenia ulicznego – Krzysztof Nowakowski, ekspert Krajowego Centrum Doradztwa JST

10.30 - 11.00 Rozwiązania oszczędności energii w oświetleniu wewnętrznym z uwzględnieniem nowej normy oświetleniowej – Przemysław Skorupa, HELVAR

11.00 – 11.20 Dlaczego warto inwestować w inteligentne przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem – Dariusz Chlastawa, ALUMAST S.A.

11.20 – 11.45 Korzyści sektora publicznego ze współpracy w ramach PPP przy realizacji oświetlenia ulicznego – Kacper Kozłowski, INVESTMENT SUPPORT

11.45 – 12.15 Wyzwania dla samorządów w kontekście zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (u.c.p.g.) oraz implementacji Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) –Mecenas Maciej Kiełbus, partner w Kancelarii Prawnej dr Krystian Ziemski & Partners

12.15 - 13.30 Przerwa na zapoznanie się z ofertą Wystawców

13.30 – 14.00 Przegląd aktów normatywnych związanych z rozwojem obszarów wiejskich – Leszek Świętalski, Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP

14.00 – 14.30 Praktyczne doświadczenia z prowadzenia pomiarów rozkładu luminancji na oświetlonych odcinkach dróg klasy M  oraz strefach dostępu do tuneli – Mikołaj Przybyła, GL Optic

14.30 – 15.00 Oświetlenie przestrzeni publicznych, parków i ogrodów – dr hab.inż. arch. prof. Justyna Martyniuk – Pęczek Politechniki Gdańskiej, Tadeusz Martyniuk, ELMARCO

15.00 – 15.30 Inteligentne oświetlenie częścią Smart City, czyli Internet Rzeczy od Orange – Wojciech Radlak, Daniel Janukowicz, Orange Polska

16.00 Wręczenie nagród w Konkursie Na Najlepiej Oświetloną Gminę I Miasto Roku 2021 i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową Roku 2021

16.30 Wspólny Poczęstunek dla uczestników Sesji I i II